Tsai Ming-Liang & Kang-Sheng Lee, 2008

Open in Lightbox